Nữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung tổ trưởng tổ tạp vụ

Singapore tuyển Nữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung tổ trưởng tổ tạp vụ (Spass 4/7 visa 2 năm)

Khu vực: Ang Mo kio Singapore

Chế độ:

Lương SGD 1,600/tháng + bao ở

Làm 12h/ngày + nghỉ 1 ngày chủ nhật hang tuần

Yêu cầu:

Nữ, giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Tuổi dưới 35 tuổi

Có kinh nghiệm quản lý tạp vụ hoặc làm bên tạp vụ trước đó

Chăm chỉ, nhanh nhẹn, thái độ tốt