Singapore tuyển 1 Nữ/Nam admin kiêm bán hàng sản phẩm phần cứng (indoor sales admin)
Singapore tuyển 1 Nữ/Nam admin kiêm bán hàng sản phẩm phần cứng (indoor sales admin)

Working location: Kaki Bukit 

Lương thực lãnh SGD 2,300/tháng
Làm 8h30am-6hpm (Thứ 2-Thứ 6), Nghỉ 8 ngày/tháng
Ngày nghỉ lễ và phép theo luật Singapore

Yêu cầu:
Nam/nữ, giao tiếp, đọc. viết tốt tiếng Anh
Tuổi 1992-1997, có bằng đại học trở lên
Sử dụng may tính:  M/S Word, Excel, PowerPoint**
Sẵn sàng học kiến thức sản phẩm, hỗ trợ bán hàng cơ bản như: Báo giá, nộp hồ sơ, dịch vụ khách hàng
Chủ yếu làm admin