30/06/2014 14:03
    6 lao động kỹ thuật Việt Nam đầu tiên đã được Công ty SOVILACO đưa đến Singapore với mức lương và các khoản phụ cấp gần 15 triệu đồng/tháng (bao ăn, ở).
    Ông Lê Văn Hạ - Trưởng phòng Xuất khẩu chuyên gia, Công ty SOVILACO, người trực tiếp bàn giao nhóm lao động cho đối tác - từ Singapore cho biết: "Đưa 6 lao động này sang Singapore làm việc chỉ có tính chất thí điểm, mở đầu cho việc thực hiện đơn hàng 100 lao động trong năm 2007 mà Tập đoàn United Micro - electronics Corporation đã...