Call(028) 66 87 4400to get a job today
X

VIEW JOBS

  • Opening date
  • Jobs by category
  • Jobs Market
  • Jobs by income
STT Position Date Market Wage
Kỹ sư cơ khí thiết kế AUTOCAD-3D 23/07/2018 15:59 Japan 44.000.000VND
09/07/2018 15:18 Korea 2.500USD
09/07/2018 15:00 Singapore 39.000.000VND
05/07/2018 17:33 Singapore 39.000.000VND
05/07/2018 17:29 Singapore 25.500.000VND
05/07/2018 17:26 Singapore 22.000.000VND
05/07/2018 17:24 Singapore 18.000.000VND
05/07/2018 17:21 Singapore 22.000.000VND
05/07/2018 17:18 Singapore 42.000.000VND
05/07/2018 17:14 Singapore 27.000.000VND
05/07/2018 17:10 Singapore 34.000.000VND
11/10/2016 15:45 Singapore 20.000.000VND
Việc làm tại Singapore: Tuyển nhân viên kinh doanh 05/07/2018 17:06 Singapore 44.000.000VND
KỸ SƯ CƠ KHÍ HÀN QUỐC - VISA E-7-1 13/04/2018 09:14 Korea 1.800USD
Hot job for Chemical Engineer/ Plating Engineer in Korea 29/05/2016 13:19 Korea 1.300USD
CNC, CAD, CAM - Mechanical Engineers working in Korea 04/12/2015 15:37 Korea 30.000.000VND
Opportunity for Chemical Engineers in Korea with high salary 15/10/2014 14:33 Korea 1.500USD
Lao động phổ thông /Thợ sơn làm việc tại Ô-Man 04/12/2015 15:23 Oman 13.000.000VND
STT Position Candidates Years of experience Date Market
20 2 09/07/2018 15:18 Korea
STT Position Date Market Wage
Kỹ sư cơ khí thiết kế AUTOCAD-3D 23/07/2018 15:59 Japan 44.000.000VND
09/07/2018 15:18 Korea 2.500USD
09/07/2018 15:00 Singapore 39.000.000VND
05/07/2018 17:33 Singapore 39.000.000VND
05/07/2018 17:29 Singapore 25.500.000VND
05/07/2018 17:26 Singapore 22.000.000VND
05/07/2018 17:24 Singapore 18.000.000VND
05/07/2018 17:21 Singapore 22.000.000VND
05/07/2018 17:18 Singapore 42.000.000VND
05/07/2018 17:14 Singapore 27.000.000VND
05/07/2018 17:10 Singapore 34.000.000VND
11/10/2016 15:45 Singapore 20.000.000VND
Việc làm tại Singapore: Tuyển nhân viên kinh doanh 05/07/2018 17:06 Singapore 44.000.000VND
KỸ SƯ CƠ KHÍ HÀN QUỐC - VISA E-7-1 13/04/2018 09:14 Korea 1.800USD
Hot job for Chemical Engineer/ Plating Engineer in Korea 29/05/2016 13:19 Korea 1.300USD
CNC, CAD, CAM - Mechanical Engineers working in Korea 04/12/2015 15:37 Korea 30.000.000VND
Opportunity for Chemical Engineers in Korea with high salary 15/10/2014 14:33 Korea 1.500USD
Lao động phổ thông /Thợ sơn làm việc tại Ô-Man 04/12/2015 15:23 Oman 13.000.000VND