Call(028) 66 87 4400to get a job today
X

VIEW JOBS

  • Opening date
  • Jobs by category
  • Jobs Market
  • Jobs by income
STT Position Date Market Wage
KỸ SƯ XÂY DỰNG CAO ĐẲNG - NHẬT BẢN 03/03/2020 19:01 Japan 2.000USD
CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ E-7 HÀN QUỐC 2020 07/02/2020 10:22 Korea 2.500USD
CANADA - TƯ VẤN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 25/12/2019 14:29 Canada 2.000USD
SAMSUNG - BA LAN Tuyển: Kỹ thuật viên vận hành 07/06/2019 16:44 Poland 18.000.000VND
Kỹ sư cơ khí thiết kế AUTOCAD-3D 23/07/2018 15:59 Japan 44.000.000VND
09/07/2018 15:18 Korea 2.500USD
09/07/2018 15:00 Singapore 39.000.000VND
05/07/2018 17:33 Singapore 39.000.000VND
05/07/2018 17:29 Singapore 25.500.000VND
05/07/2018 17:26 Singapore 22.000.000VND
05/07/2018 17:24 Singapore 18.000.000VND
05/07/2018 17:21 Singapore 22.000.000VND
05/07/2018 17:18 Singapore 42.000.000VND
05/07/2018 17:14 Singapore 27.000.000VND
05/07/2018 17:10 Singapore 34.000.000VND
11/10/2016 15:45 Singapore 20.000.000VND
Việc làm tại Singapore: Tuyển nhân viên kinh doanh 05/07/2018 17:06 Singapore 44.000.000VND
KỸ SƯ CƠ KHÍ HÀN QUỐC - VISA E-7-1 13/04/2018 09:14 Korea 1.800USD
STT Position Candidates Years of experience Date Market
20 2 09/07/2018 15:18 Korea
STT Position Candidates Years of experience Date Market
SAMSUNG - BA LAN Tuyển: Kỹ thuật viên vận hành 50 1 07/06/2019 16:44 Poland
STT Position Date Market Wage
KỸ SƯ XÂY DỰNG CAO ĐẲNG - NHẬT BẢN 03/03/2020 19:01 Japan 2.000USD
CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ E-7 HÀN QUỐC 2020 07/02/2020 10:22 Korea 2.500USD
CANADA - TƯ VẤN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 25/12/2019 14:29 Canada 2.000USD
SAMSUNG - BA LAN Tuyển: Kỹ thuật viên vận hành 07/06/2019 16:44 Poland 18.000.000VND
Kỹ sư cơ khí thiết kế AUTOCAD-3D 23/07/2018 15:59 Japan 44.000.000VND
09/07/2018 15:18 Korea 2.500USD
09/07/2018 15:00 Singapore 39.000.000VND
05/07/2018 17:33 Singapore 39.000.000VND
05/07/2018 17:29 Singapore 25.500.000VND
05/07/2018 17:26 Singapore 22.000.000VND
05/07/2018 17:24 Singapore 18.000.000VND
05/07/2018 17:21 Singapore 22.000.000VND
05/07/2018 17:18 Singapore 42.000.000VND
05/07/2018 17:14 Singapore 27.000.000VND
05/07/2018 17:10 Singapore 34.000.000VND
11/10/2016 15:45 Singapore 20.000.000VND
Việc làm tại Singapore: Tuyển nhân viên kinh doanh 05/07/2018 17:06 Singapore 44.000.000VND
KỸ SƯ CƠ KHÍ HÀN QUỐC - VISA E-7-1 13/04/2018 09:14 Korea 1.800USD