Call: 028.6685.6858 Zalo: 07.6685.6858
X

VIEW JOBS

  • Opening date
  • Jobs by category
  • Jobs Market
  • Jobs by income
STT Position Date Market Wage
11/09/2023 09:46 Poland 1.000USD
HY LẠP - LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP - PHÍ THẤP 07/08/2023 17:13 Greece - Hy Lạp 800USD
08/12/2022 14:13 Poland 1.000USD
HOT JOB TẠI PHÁP - ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP, NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN 20/05/2022 15:08 France 1.850USD
HÀN QUỐC - KỸ SƯ: ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, HOÁ (LIÊN TỤC TUYỂN DỤNG) 29/12/2020 16:27 Korea 2.500USD
Kỹ sư cơ khí thiết kế AUTOCAD-3D 23/07/2018 15:59 Japan 44.000.000VND
NHẬT BẢN - KỸ SƯ XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, ĐIỆN 09/07/2018 15:00 Japan 1.730USD
NHẬT BẢN - THỰC TẬP SINH NGÀNH MAY (LIÊN TỤC TUYỂN DỤNG) 20/05/2021 15:01 Japan 1.200USD
THỢ HÀN ĐÓNG TÀU BALAN - GẤP 30/11/2020 11:08 Poland 1.200USD
BA LAN - NAM/NỮ NHIỀU NGÀNH NGHỀ 04/11/2020 10:05 Poland 930USD
NHẬT BẢN - THỰC TẬP SINH NAM - ỐP LÁT 05/07/2018 17:18 Japan 36.000.000VND
BA LAN - NAM/NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 08/10/2020 10:09 Poland 930USD
CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ E-7 HÀN QUỐC 2020 07/02/2020 10:22 Korea 2.500USD
05/07/2018 17:10 Singapore 34.000.000VND
11/10/2016 15:45 Singapore 20.000.000VND
CANADA - TƯ VẤN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 25/12/2019 14:29 Canada 2.000USD
Việc làm tại Singapore: Tuyển nhân viên kinh doanh 05/07/2018 17:06 Singapore 44.000.000VND
KỸ SƯ CƠ KHÍ HÀN QUỐC - VISA E-7-1 13/04/2018 09:14 Korea 1.800USD
STT Position Candidates Years of experience Date Market
HY LẠP - LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP - PHÍ THẤP 100 1 07/08/2023 17:13 Greece - Hy Lạp
STT Position Date Market Wage
11/09/2023 09:46 Poland 1.000USD
HY LẠP - LAO ĐỘNG NÔNG NGHIỆP - PHÍ THẤP 07/08/2023 17:13 Greece - Hy Lạp 800USD
08/12/2022 14:13 Poland 1.000USD
HOT JOB TẠI PHÁP - ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP, NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN 20/05/2022 15:08 France 1.850USD
HÀN QUỐC - KỸ SƯ: ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, HOÁ (LIÊN TỤC TUYỂN DỤNG) 29/12/2020 16:27 Korea 2.500USD
Kỹ sư cơ khí thiết kế AUTOCAD-3D 23/07/2018 15:59 Japan 44.000.000VND
NHẬT BẢN - KỸ SƯ XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, ĐIỆN 09/07/2018 15:00 Japan 1.730USD
NHẬT BẢN - THỰC TẬP SINH NGÀNH MAY (LIÊN TỤC TUYỂN DỤNG) 20/05/2021 15:01 Japan 1.200USD
THỢ HÀN ĐÓNG TÀU BALAN - GẤP 30/11/2020 11:08 Poland 1.200USD
BA LAN - NAM/NỮ NHIỀU NGÀNH NGHỀ 04/11/2020 10:05 Poland 930USD
NHẬT BẢN - THỰC TẬP SINH NAM - ỐP LÁT 05/07/2018 17:18 Japan 36.000.000VND
BA LAN - NAM/NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 08/10/2020 10:09 Poland 930USD
CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ E-7 HÀN QUỐC 2020 07/02/2020 10:22 Korea 2.500USD
05/07/2018 17:10 Singapore 34.000.000VND
11/10/2016 15:45 Singapore 20.000.000VND
CANADA - TƯ VẤN TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN 25/12/2019 14:29 Canada 2.000USD
Việc làm tại Singapore: Tuyển nhân viên kinh doanh 05/07/2018 17:06 Singapore 44.000.000VND
KỸ SƯ CƠ KHÍ HÀN QUỐC - VISA E-7-1 13/04/2018 09:14 Korea 1.800USD