Call(028) 66 87 4400to get a job today
X

VIEW JOBS

  • Opening date
  • Jobs by category
  • Jobs Market
  • Jobs by income
STT Position Date Market Wage
SAMSUNG ELECTRONICS MANUFACTURING TIẾP NHẬN 150 KỸ THUẬT VIÊN 18/07/2022 15:05 Poland 1.000USD
HOT JOB TẠI PHÁP - ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP, NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN 20/05/2022 15:08 France 1.850USD
HÀN QUỐC - KỸ SƯ: XÂY DỰNG, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, HOÁ 29/12/2020 16:27 Korea 2.500USD
Kỹ sư cơ khí thiết kế AUTOCAD-3D 23/07/2018 15:59 Japan 44.000.000VND
09/07/2018 15:18 Korea 2.500USD
09/07/2018 15:00 Singapore 39.000.000VND
05/07/2018 17:33 Singapore 39.000.000VND
05/07/2018 17:29 Singapore 25.500.000VND
BA LAN - Stelmet S.A TUYỂN 50 Lao động phổ thông 20/05/2021 15:01 Poland 1.000USD
05/07/2018 17:26 Singapore 22.000.000VND
05/07/2018 17:24 Singapore 18.000.000VND
THỢ HÀN ĐÓNG TÀU BALAN - GẤP 30/11/2020 11:08 Poland 1.200USD
05/07/2018 17:21 Singapore 22.000.000VND
BA LAN - NAM/NỮ NHIỀU NGÀNH NGHỀ 04/11/2020 10:05 Poland 930USD
05/07/2018 17:18 Singapore 42.000.000VND
BA LAN - NAM/NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 08/10/2020 10:09 Poland 930USD
05/07/2018 17:14 Singapore 27.000.000VND
CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ E-7 HÀN QUỐC 2020 07/02/2020 10:22 Korea 2.500USD
STT Position Candidates Years of experience Date Market
20 2 09/07/2018 15:18 Korea
STT Position Candidates Years of experience Date Market
HOT JOB TẠI PHÁP - ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP, NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN 50 2 20/05/2022 15:08 France
STT Position Date Market Wage
SAMSUNG ELECTRONICS MANUFACTURING TIẾP NHẬN 150 KỸ THUẬT VIÊN 18/07/2022 15:05 Poland 1.000USD
HOT JOB TẠI PHÁP - ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP, NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN 20/05/2022 15:08 France 1.850USD
HÀN QUỐC - KỸ SƯ: XÂY DỰNG, ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, HOÁ 29/12/2020 16:27 Korea 2.500USD
Kỹ sư cơ khí thiết kế AUTOCAD-3D 23/07/2018 15:59 Japan 44.000.000VND
09/07/2018 15:18 Korea 2.500USD
09/07/2018 15:00 Singapore 39.000.000VND
05/07/2018 17:33 Singapore 39.000.000VND
05/07/2018 17:29 Singapore 25.500.000VND
BA LAN - Stelmet S.A TUYỂN 50 Lao động phổ thông 20/05/2021 15:01 Poland 1.000USD
05/07/2018 17:26 Singapore 22.000.000VND
05/07/2018 17:24 Singapore 18.000.000VND
THỢ HÀN ĐÓNG TÀU BALAN - GẤP 30/11/2020 11:08 Poland 1.200USD
05/07/2018 17:21 Singapore 22.000.000VND
BA LAN - NAM/NỮ NHIỀU NGÀNH NGHỀ 04/11/2020 10:05 Poland 930USD
05/07/2018 17:18 Singapore 42.000.000VND
BA LAN - NAM/NỮ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM 08/10/2020 10:09 Poland 930USD
05/07/2018 17:14 Singapore 27.000.000VND
CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ E-7 HÀN QUỐC 2020 07/02/2020 10:22 Korea 2.500USD