Gọi028-6687-4400để có công việc ngay hôm nay
X

Latest Jobs

Thông tin việc làm

STT Vị trí Ngày Thị trường Mức lương
VARD ROMANIA TUYỂN THỢ LẮP ỐNG ĐÓNG TÀU Ở TULCEA 31/05/2018 15:00 Romania / Rumani 750USD
KỸ SƯ CƠ KHÍ HÀN QUỐC - VISA E-7-1 13/04/2018 09:14 Hàn Quốc / Korea 1.800USD
Thợ hàn 6-G làm việc tại xưởng đóng tàu - Rumani 26/03/2018 16:58 Romania / Rumani 800USD
Kỹ sư cơ khí E-7 / Hàn Quốc 04/12/2015 15:37 Hàn Quốc / Korea 30.000.000VND
Kỹ sư điện - Điện tử làm việc tại Hàn Quốc VISA E7 01/10/2014 16:05 Hàn Quốc / Korea 30.000.000VND
Kỹ sư cơ khí làm việc tại Hàn Quốc Visa E-7(Cơ khí Chế tạo, Xây dựng, Cơ khí Đóng tàu, Cơ khí Động lực, Cơ khí xây lắp, Cơ điện tử ...) 04/07/2014 10:30 Hàn Quốc / Korea 23.000.000VND
Thợ lắp ống - Pipefitter làm việc ở xưởng đóng tàu - Rumani 27/03/2018 08:18 Romania / Rumani 720USD
Nhân viên phục vụ nhà hàng/ khách sạn làm việc tại Singapore 26/06/2014 10:23 Singapore 23.000.000VND
Tuyển kỹ sư cơ khí đi làm việc tại Nhật Bản 14/10/2015 10:54 Nhật Bản / Japan 1.500USD
Trợ lý bán hàng Singapore - Lương 37 triệu 06/08/2014 11:46 Singapore 37.000.000VND
Tổ trưởng Thợ nề, Mộc cốp-pha, sắt xây dựng làm việc tại UAE 03/07/2014 16:17 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE / UAE 400USD
Kỹ sư điện - Nhật Bản 17/08/2017 10:00 Nhật Bản / Japan 24.000.000VND
Western Chef 30/09/2014 14:34 Singapore Call
Hot Job !!! Nhân viên quản lý nhà hàng Singapore - Lương 40 triệu VND 06/08/2014 10:13 Singapore 40.000.000VND
Lao động thổ thông/ Thợ phụ xây dựng đi UAE 04/07/2014 10:09 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE / UAE 400USD
Kỹ sư cơ khí - Nhật Bản 10/08/2017 16:07 Nhật Bản / Japan 26.000.000VND
Nhân viên phục vụ phòng khách sạn/ Housekeeper - Room Attendant 25/11/2014 10:40 Singapore 26.000.000VND
Nhân viên phục vụ nhà hàng thức ăn nhanh FAST FOOD 16/09/2014 10:10 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE / UAE 9.300.000VND
STT Vị trí Số ứng viên Năm kinh nghiệm Ngày Thị trường
VARD ROMANIA TUYỂN THỢ LẮP ỐNG ĐÓNG TÀU Ở TULCEA 40 1 31/05/2018 15:00 Romania / Rumani
Thợ hàn 6-G làm việc tại xưởng đóng tàu - Rumani 30 2 26/03/2018 16:58 Romania / Rumani
Thợ lắp ống - Pipefitter làm việc ở xưởng đóng tàu - Rumani 30 2 27/03/2018 08:18 Romania / Rumani
STT Vị trí Ngày Thị trường Mức lương
VARD ROMANIA TUYỂN THỢ LẮP ỐNG ĐÓNG TÀU Ở TULCEA 31/05/2018 15:00 Romania / Rumani 750USD
KỸ SƯ CƠ KHÍ HÀN QUỐC - VISA E-7-1 13/04/2018 09:14 Hàn Quốc / Korea 1.800USD
Thợ hàn 6-G làm việc tại xưởng đóng tàu - Rumani 26/03/2018 16:58 Romania / Rumani 800USD
Kỹ sư cơ khí E-7 / Hàn Quốc 04/12/2015 15:37 Hàn Quốc / Korea 30.000.000VND
Kỹ sư điện - Điện tử làm việc tại Hàn Quốc VISA E7 01/10/2014 16:05 Hàn Quốc / Korea 30.000.000VND
Kỹ sư cơ khí làm việc tại Hàn Quốc Visa E-7(Cơ khí Chế tạo, Xây dựng, Cơ khí Đóng tàu, Cơ khí Động lực, Cơ khí xây lắp, Cơ điện tử ...) 04/07/2014 10:30 Hàn Quốc / Korea 23.000.000VND
Thợ lắp ống - Pipefitter làm việc ở xưởng đóng tàu - Rumani 27/03/2018 08:18 Romania / Rumani 720USD
Nhân viên phục vụ nhà hàng/ khách sạn làm việc tại Singapore 26/06/2014 10:23 Singapore 23.000.000VND
Tuyển kỹ sư cơ khí đi làm việc tại Nhật Bản 14/10/2015 10:54 Nhật Bản / Japan 1.500USD
Trợ lý bán hàng Singapore - Lương 37 triệu 06/08/2014 11:46 Singapore 37.000.000VND
Tổ trưởng Thợ nề, Mộc cốp-pha, sắt xây dựng làm việc tại UAE 03/07/2014 16:17 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE / UAE 400USD
Kỹ sư điện - Nhật Bản 17/08/2017 10:00 Nhật Bản / Japan 24.000.000VND
Western Chef 30/09/2014 14:34 Singapore Call
Hot Job !!! Nhân viên quản lý nhà hàng Singapore - Lương 40 triệu VND 06/08/2014 10:13 Singapore 40.000.000VND
Lao động thổ thông/ Thợ phụ xây dựng đi UAE 04/07/2014 10:09 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE / UAE 400USD
Kỹ sư cơ khí - Nhật Bản 10/08/2017 16:07 Nhật Bản / Japan 26.000.000VND
Nhân viên phục vụ phòng khách sạn/ Housekeeper - Room Attendant 25/11/2014 10:40 Singapore 26.000.000VND
Nhân viên phục vụ nhà hàng thức ăn nhanh FAST FOOD 16/09/2014 10:10 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE / UAE 9.300.000VND