Gọi028-3848-5200để có công việc ngay hôm nay
X

Latest Jobs

Thông tin việc làm

STT Vị trí Ngày Thị trường Mức lương
Dubai - UAE Nhân viên bán hàng - English speaking Sale Assisstant 07/12/2017 10:39 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE / UAE 12.400.000VND
Tuyển 10 Nam - Nuôi sò biển - Hokaido - Nhật Bản 17/08/2017 17:36 Nhật Bản / Japan 22.000.000VND
Thực tập sinh Nhật Bản - Tháng 09/2017 17/08/2017 11:16 Nhật Bản / Japan 26.000.000VND
Kỹ sư hoá, Xi mạ, Điện phân - Hàn Quốc Visa E-7 29/05/2016 13:19 Hàn Quốc / Korea 1.300USD
Kỹ sư cơ khí E-7 / Hàn Quốc 04/12/2015 15:37 Hàn Quốc / Korea 30.000.000VND
Thực tập sinh ngành chế biến thực phẩm - Nhật Bản 04/12/2015 15:06 Nhật Bản / Japan 18.000.000VND
Kỹ sư điện - Điện tử làm việc tại Hàn Quốc VISA E7 01/10/2014 16:05 Hàn Quốc / Korea 30.000.000VND
Kỹ sư cơ khí làm việc tại Hàn Quốc Visa E-7(Cơ khí Chế tạo, Xây dựng, Cơ khí Đóng tàu, Cơ khí Động lực, Cơ khí xây lắp, Cơ điện tử ...) 04/07/2014 10:30 Hàn Quốc / Korea 23.000.000VND
Kỹ sư điện - Nhật Bản 17/08/2017 10:00 Nhật Bản / Japan 24.000.000VND
Singapore - Nhân viên phục vụ nhà hàng khách sạn, nhiều vị trí ... 11/10/2016 15:45 Singapore 20.000.000VND
Nhân viên phục vụ nhà hàng/ khách sạn làm việc tại Singapore 26/06/2014 10:23 Singapore 23.000.000VND
Tuyển kỹ sư cơ khí đi làm việc tại Nhật Bản 14/10/2015 10:54 Nhật Bản / Japan 1.500USD
Trợ lý bán hàng Singapore - Lương 37 triệu 06/08/2014 11:46 Singapore 37.000.000VND
Tổ trưởng Thợ nề, Mộc cốp-pha, sắt xây dựng làm việc tại UAE 03/07/2014 16:17 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE / UAE 400USD
Kỹ sư cơ khí - Nhật Bản 10/08/2017 16:07 Nhật Bản / Japan 26.000.000VND
Western Chef 30/09/2014 14:34 Singapore Call
Hot Job !!! Nhân viên quản lý nhà hàng Singapore - Lương 40 triệu VND 06/08/2014 10:13 Singapore 40.000.000VND
Lao động thổ thông/ Thợ phụ xây dựng đi UAE 04/07/2014 10:09 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE / UAE 400USD
STT Vị trí Ngày Thị trường Mức lương
Dubai - UAE Nhân viên bán hàng - English speaking Sale Assisstant 07/12/2017 10:39 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE / UAE 12.400.000VND
Tuyển 10 Nam - Nuôi sò biển - Hokaido - Nhật Bản 17/08/2017 17:36 Nhật Bản / Japan 22.000.000VND
Thực tập sinh Nhật Bản - Tháng 09/2017 17/08/2017 11:16 Nhật Bản / Japan 26.000.000VND
Kỹ sư hoá, Xi mạ, Điện phân - Hàn Quốc Visa E-7 29/05/2016 13:19 Hàn Quốc / Korea 1.300USD
Kỹ sư cơ khí E-7 / Hàn Quốc 04/12/2015 15:37 Hàn Quốc / Korea 30.000.000VND
Thực tập sinh ngành chế biến thực phẩm - Nhật Bản 04/12/2015 15:06 Nhật Bản / Japan 18.000.000VND
Kỹ sư điện - Điện tử làm việc tại Hàn Quốc VISA E7 01/10/2014 16:05 Hàn Quốc / Korea 30.000.000VND
Kỹ sư cơ khí làm việc tại Hàn Quốc Visa E-7(Cơ khí Chế tạo, Xây dựng, Cơ khí Đóng tàu, Cơ khí Động lực, Cơ khí xây lắp, Cơ điện tử ...) 04/07/2014 10:30 Hàn Quốc / Korea 23.000.000VND
Kỹ sư điện - Nhật Bản 17/08/2017 10:00 Nhật Bản / Japan 24.000.000VND
Singapore - Nhân viên phục vụ nhà hàng khách sạn, nhiều vị trí ... 11/10/2016 15:45 Singapore 20.000.000VND
Nhân viên phục vụ nhà hàng/ khách sạn làm việc tại Singapore 26/06/2014 10:23 Singapore 23.000.000VND
Tuyển kỹ sư cơ khí đi làm việc tại Nhật Bản 14/10/2015 10:54 Nhật Bản / Japan 1.500USD
Trợ lý bán hàng Singapore - Lương 37 triệu 06/08/2014 11:46 Singapore 37.000.000VND
Tổ trưởng Thợ nề, Mộc cốp-pha, sắt xây dựng làm việc tại UAE 03/07/2014 16:17 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE / UAE 400USD
Kỹ sư cơ khí - Nhật Bản 10/08/2017 16:07 Nhật Bản / Japan 26.000.000VND
Western Chef 30/09/2014 14:34 Singapore Call
Hot Job !!! Nhân viên quản lý nhà hàng Singapore - Lương 40 triệu VND 06/08/2014 10:13 Singapore 40.000.000VND
Lao động thổ thông/ Thợ phụ xây dựng đi UAE 04/07/2014 10:09 Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất - UAE / UAE 400USD